Vytvorenie kompletnej tlačovej svadobnej grafiky a WordPress šablóny na Creative Market.